Styret har hatt årets første møte. Referatet finner du her. motereferat