Hei alle medlemmer!

I henhold til Lov for Austrått Golfklubb § 13 innkalles dere herved til årsmøte i Austrått Golfklubb. Møtet avholdes i Ørland Sparebank (benytt hovedinngangen), torsdag 7.mars kl.18.00. 

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. 
Saker skal sendes på e-post til post@austraattgolf.no

Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig på våre hjemmesider, www.austraattgolf.no, senest en uke før årsmøtet. 

Vi ser frem til å se så mange som mulig på årsmøtet.