Etter en solid dugnadsinnsats fra banekomitéen er Rangen åpen.
Vi tar sikte på å åpne banen innen kort tid, i første omgang med vintergreener.