Onsdagsturneringene er flyttet til Torsdager kl 18:00 i år. Turneringsform vil variere, på samme måte som i fjor. Deltakeravgift er 50,-

Enkelte større turneringer er også flyttet til ukedager. Disse vil bli annonsert på Facebook og vår Hjemmeside