Opprinnelig var planen å arrangere den årlige vår-dugnaden på tradisjonelt vis nå. I dagens situasjon vil vi ikke kalle inn til dugnad på et fastsatt tidspunkt, dette for å unngå for stor ansamling av mennesker.


Istedenfor legger vi nå opp til dugnadsarbeid på selvvalgt tidspunkt, denne uken. Det er fritt frem å velge oppgave fra listen og gi tilbakemelding til oss med PM eller epost på hva som er utført.


Følg myndighetenes råd mht antall personer som går sammen, avstand m.v., og er du i karantene eller har symptomer på smitte skal du selvsagt være hjemme. Vi oppfordrer til å ta med eget utstyr (hansker, kost, rive etc).