OBS! Les retningslinjer for smittevernhensyn på banen her:

Da er ventetiden endelig over 🙂
Greener er klippet og flagg satt ut. Roboter går døgnet rundt.
Banen er fortsatt våt og sårbar for skader så tidlig i sesongen, så vis ekstra hensyn – reparer Divots på banen og nedslagsmerker på green.

Ved tegn til frost skal banen ansees som stengt uten ytterligere forvarsel.
All ferdsel på banen er da forbudt.

Årets medlemsavgift er utsendt pr e-post til alle medlemmer 3. April.
Spill på banen forutsetter at medlemsavgiften/greenfee er betalt.

Et lovende utgangspunkt for en fantastisk sesong