Flagg er tatt inn og vintergreener etablert (Innen 1 meter fra utsatte staker med rød topp, ansees som hullet ut).Gjestespillere betaler halv greenfee så lenge vi har vintergreener).