Årets utesesongen er definitivt over og vinteren er iferd med å innta banen og Driving Rangen. Det har vært en bløt høst og vannet står ankeldypt over store deler av banen og snart kommer det frost og snø.

I år som tidligere år er banen driftet på dugnad. Driving Rangen har til enhver tid vært operativ og blitt flittig vedlikeholdt av en fast gjeng. Greenene har fått sin regelmessige stuss, også dette utført av en liten men effektiv gruppe av klubbens medlemmer. i tillegg har vi leid inn arbeidskraft fra Ørland Bygdaservice som har bistått med vedlikehold av banen. Takk til alle dere for en flott jobb og velkommen tilbake neste år.

Bruk av banen har blitt registrert gjennom hele sesongen ved hjelp av egenregistrering på QR kode. Registrerte runder har passert 2500 og med tillegg for turneringer oa har vi i 2021 hatt ca 3000 runder på banen. Tilsammen passerer vi 1000 mil med mosjon og hygge i løpet av året.