• Vedleggsliste oppdatert 17.02.22
 • AGK saksliste årsmøte 2022.
 • Vedlegg 1 – Styrets årsberetning for 2021
 • Vedlegg 2 – Damegruppas årsmelding 2021
 • Vedlegg 3 – Driving Range rapport 2021
 • Vedlegg 4 – Banekomitéens rapport 2021
 • Vedlegg 5 – VTG rapport 2021
 • Vedlegg 6 – Turneringskomité årsrapport 2021
 • Vedlegg 7 – Valgkomitéen 2022
 • Vedlegg 8 – Budsjett
 • Vedlegg 8-1 – Investeringsplan
 • Vedlegg 9 – Kontingenter og avgifter 2022
 • Vedlegg 10 – Baneplan 2021
 • Vedlegg 11-1 – AGK resultat 2021
 • Vedlegg 11-2 – Balanserapport 17.02.22
 • Vedlegg 11-3 – AGK revisjonsberetning 2021