Austrått golfbane er åpnet og vi ønsker alle spillere velkommen til en ny sesong.

I år ber vi om alle registrerer sin bruk av banen. Dette er innført for å få en dokumentasjon på bruken i forbindelse med rapportering til andre. Det er kun spillerkategori og klubbtilhørighet som etterspørres og registreringen er anonym. Du finner QR koder ved adkomsten til utslag 1.