Historikk

 

Historien om Austrått Golfklubb

Austrått golfklubb hadde sin spede begynnelse i 1997. Noen ildsjeler fra Ørland hovedflystasjon forsøkte å dra i gang en nihulls bane rundt området Austrått. Med på dette prosjektet var blant annet kaptein Syver Srøbka og brannmester Frode Jensen med flere. Prosjektet strandet av ymse årsaker. I mellomtiden har det blitt laget en driving range på Ørland hovedflystasjon, som har blitt meget godt mottatt blant ansatte og besøkende.

 

I 2004 ble prosjektet på nytt dratt i gang av nye ildsjeler. Denne gangen bestående av Frode Jensen og Fred Stabell. Spesielt i år 2004 har Ørland kommune bidratt særdeles positivt med å legge forholdene til rette for etablering av en nihulls bane på Austrått. Den 18. juni 2004 var en representant/konsulent fra Norges golfforbund på befaring i aktuelt område. Tilbakemeldingene var at dette er et unikt område, faktisk på høyde med Europa-tour banen ”Barsebäck”.

 

I tiden etter gjenstarten av baneprosjektet på Austrått har det blitt jobbet jevnt og trutt og planen er at det i løpet av våren 2007 skal være 6 spillbare hull på området. I 2004 ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser, og på deler av området ble det gjort funn som måtte utredes. Saksbehandlingstiden ble en del lenger enn antatt, men på nyåret 2007 ble de siste områdene gitt klarsignal for byggestart fra arkeologene. På de delene av baneområdet som ikke har vært hindret av saksbehandling ble arbeidet satt i gang sommeren 2004.

 

Planen var at en vesentlig del av arbeid med drenering og grunnarbeid skulle gjøres på dugnad, men dette viste seg lite effektivt. Arbeidet ble i stedet i all hovedsak gjennomført av innleid entreprenør, noe som var nødvendig for å få ferdigstilt grunnarbeidet innen rimelig tid.

 

Området nedenfor veien til Fitjan ble sådd allerede i 2004, og ble i 2006 tatt i bruk som midlertidig driverange. Gjennom sommeren 2006 var det jevnlig aktivitet på rangen både med trening, kurs og enkle turneringer. Golfinteressen viser seg allerede å være godt utbredt på Fosen.

Seks hull ble sådd i 2006. 2. juli 2007 var det representanter fra Norges Golfforbund på Austrått for og slope de første seks hullene. Etter deres besøk ble banen åpnet for prøvespill.

 

Høsten 2008 og 2012 ble banen igjen slopet og godkjent på nytt av NGF, slik at Austrått Golfklubb nå framstår med flotte 9 hull.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *