AGK årsmøte 2017 saksliste

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 1 – Styrets årsberetning

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 2 – rapport fra Damegruppa

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 3 – rapport fra Driving Range

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 4 – rapport fra VTG

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 5 – Regnskap

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 6 – Balanse

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 7 – Revisjonsberetning

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 8 – Budsjett

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 9 – Kontingenter og avgifter 2017

AGK Årsmøte 2017 Vedlegg 10 – Valg 2017

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 11a – Robot-klipper – Prosjektbeskrivelse

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 11b – Robot-klipper – Tilbud klippere

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 11c – Robot-klipper – Kostnadsoverslag graving

AGK årsmøte 2017 Vedlegg 11d – Robot-klipper Kostnadsoverslag strømtilkobling