Fred Stabell
Styreleder
e-post: f-stabel@online.no
telefon: 404 60 446
Joachim Hestnes
Sekretær
telefon: 920 13 629
Roar Brodersen
Kasserer
telefon: 977 77 478
Nancy Ervik
Styremedlem
e-post: nancy_ervik@hotmail.com
telefon: 958 08  897
Johan Uthus
Styremedlem
e-post: johan.uthus@gmail.com
telefon: 911 03 189
Lillian Onsøien
Nestleder/Styremedlem
e-post: lon65@live.no
telefon: 995 48 896