Johan Uthus
Styreleder
telefon: 911 03 189
Øyvind Lyngen
Sekretær
telefon: 951 84 094
Joachim Hestnes
Kasserer
telefon: 920 13 629
Nancy Ervik
Styremedlem
e-post: nancy_ervik@hotmail.com
telefon: 958 08 897
Øyvind Wiklem
Styremedlem
e-post: wiklem@yahoo.no
telefon: 
Sonja Hemmingby
Styremedlem
e-post: sonjalh@ntebb.no
telefon: