Styremøte 1/2013, 17. januar 2013

Styremøte 2/2013, 14. mars 2013

Styremøte 3/2013, 10. april 2013

Styremøte 4/2013, 20. april 2013 (se punkt 1 i referat styremøte 5/2013)

Styremøte 5/2013, 12. juni 2013

Styremøte 6/2013, 20. august 2013

Styremøte 7/2013, 2. oktober 2013

Styremøte 8/2013, 14. november 2013

Styremøte 9/2013, 16. desember 2013

Neste styremøte bestemmes av styret etter årsmøtet.