Årsmøte 2019 – saksliste

Årsmøte 2019 Vedlegg 1-Styrets årsberetning

Årsmøte 2019 Vedlegg 2-Årsmelding Damegruppa

Årsmøte 2019 Vedlegg 3-Årsmelding DR

Årsmøte 2019 Vedlegg 4- Årsmelding Turneringskomiteen

Årsmøte 2019 Vedlegg 5-Resultat og Balanse

Årsmøte 2019 Vedlegg 6-Revisjonsberetning

Årsmøte 2019 Vedlegg 7-Budsjett

Årsmøte 2019 Vedlegg 8-Kontingenter og avgifter

Årsmøte 2019 Vedlegg 9-Valg

Protokoll Årsmøte 2019