AGK ekstraordinært årsmøte 2016 saksliste

AGK årsmøte 2016 saksliste

AGK årsmøte 2016 vedlegg 1 styrets årsberetning

AGK årsmøte 2016 vedlegg 2 damegruppas årsmelding

AGK årsmøte 2016 vedlegg 3 rapport fra DR

AGK årsmøte 2016 vedlegg 4 rapport fra VTG

AGK årsmøte 2016 vedlegg 5 regnskap

AGK årsmøte 2016 vedlegg 6 balanse

AGK årsmøte 2016 vedlegg 7 revisjonsberetning

AGK årsmøte 2016 vedlegg 8 budsjett

AGK årsmøte 2016 vedlegg 9 kontingenter og avgifter