AGK årsmøte 2018 saksliste

AGK årsmøte 2018 Vedlegg 1 – Styrets årsberetning

AGK årsmøte 2018 Vedlegg 2 – rapport fra Damegruppa

AGK årsmøte 2018 Vedlegg 3 – rapport fra Driving Range

AGK årsmøte 2018 Vedlegg 4 – rapport fra VTG

AGK årsmøte 2018 Vedlegg 5 – Regnskap

AGK årsmøte 2018 Vedlegg 6 – Balanse

AGK årsmøte 2018 Vedlegg 7 – Revisjonsberetning

AGK årsmøte 2018 Vedlegg 8 – Budsjett

AGK årsmøte 2018 Vedlegg 9 – Kontingenter og avgifter 2018

AGK Årsmøte 2018 Vedlegg 10 – Valg 2018

Protokoll Austrått Golfklubb – Årsmøte 2018 – Signert