Austrått Golfklubb skal være hovedaktør for utvikling av golf til en betydelig bredde- og konkurranseidrett i vårt lokalmiljø.
Austrått Golfklubb skal være en effektiv serviceyter for sine medlemmer, og et talerør overfor NGF, Idrettskrets,Idrettsråd og lokale myndigheter.