Austrått Golfbane vil bli re-slopet i løpet av 2020. 
Slopetabell fra 2019 er gyldig til ny slopetabell foreligger.