KONTAKTINFORMASJON.

Austrått Golfklubb
Postboks 10
7127 Opphaug
E-mail: post@austraattgolf.no

Leder : Johan Uthus       Mobilnr : 911 03 189

Organisasjonsnummer: 887 167 192
Kontonummer i Ørland Sparebank: 4290 48 97684

Hvs du vet hvem du er på jakt etter, så finner du de ansvarlige i klubben under menyen «Om klubben – styret»

Her finner du oss: