Her er linker til relevante dokumenter til årsmøte 2013

Referat årsmøte 2013

Saksliste

Vedlegg 1 Styrets årsmelding

Vedlegg 2 Administrasjonskomiteens rapport

Vedlegg 3 Damegruppens årsmelding

Vedlegg 4 Aktivitetskomiteens rapport

Vedlegg 5 Anleggskomiteens rapport

Vedlegg 6 Rapport fra drivingrange

Vedlegg 7 Rapport fra Veien Til Golf

Vedlegg 8 Regnskap 2013

Vedlegg 9 Balanse 2013

Vedlegg 10 Revisjonsberetning 2013

Vedlegg 11 Budsjett 2014

Vedlegg 12 Kontingenter og avgifter 2014

Vedlegg 13 Virksomhetsplan 2014-2017

Vedlegg 14 Lov for AGK revidert iht lovnorm

Vedlegg 15 Valg