Vedlagte innmeldingsskjema benyttes til innmelding i klubben.
Vennligst les personvernerklæringen før innmeldelse.

Skjema for utfylling:

Skjemaet må skannes (eller tas bilde av) og sendes post@austraattgolf.no
i utfylt stand og regnes således som signert når det er sendt.