Her er saksliste og vedlegg til årsmøtet 2015

Saksliste årsmøte 2015

AGK årsmøte vedlegg 1 Styrets årsberetning 2014

AGK årsmøte vedlegg 2 Damegruppas årsmelding 2014

AGK årsmøte vedlegg 3 Årsrapport DR 2014

AGK årsmøte vedlegg 4 Rapport fra VTG 2014

AGK årsmøte vedlegg 5 regnskap 2014

AGK årsmøte vedlegg 6 balanse 2014

AGK årsmøte vedlegg 7 Revisjonsberetning

2014 AGK årsmøte vedlegg 8 budsjett 2015

AGK årsmøte vedlegg 9 Kontingenter og avgifter 2015

AGK årsmøte vedlegg 10 valg