Anleggskomiteen har ansvaret for drift og vedlikehold av banen. Ansvaret er deres, men jobben utføres av medlemmene på dugnad.
Styrets representant i anleggskomiteen er Fred Stabell, 404 60 446.

Det er mye vedlikehold med teknisk utstyr på en golfbane. Derfor har vi egne folk som har faglig utdanning på disse områdene og som vil ha opplæring og vedlikeholdsansvaret på utstyret. Fred er kontaktperson for garasje, maskiner og utstyr.