GOLFREGLER OG GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER

Golfreglene med vedlegg revideres hvert fjerde år. De gjeldende golfreglene er gyldige fra 1. januar 2016.

Her er en link til de gjeldende golfreglene.