KURS

Kurs utover sesongen vil bli arrangert som en kombinasjon med e-læring via Norges Golfforbund og lokal praksis tilpasset kursdeltagerne. Tid og sted vil bli annonsert etter hvert.

Kurset koster kr 250,- for junior og kr 750 for senior. I kursåret får kursdeltagere melde seg inn i Austrått golfklubb som startmedlem. Pris for dette er kr 500 for junior og kr 1200 for senior. Medlemskapet innbefatter full medlemsstatus og fri greenfee inneværende år.

En del av kurset er teoridelen som nå ligger ute som e-læring. se lenke under

https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/veien-til-golf/