Årets første kurs ble avviklet med 13 deltagere !

Kurs utover sesongen vil bli arrangert som en kombinasjon med e-læring via Norges Golfforbund og lokal praksis tilpasset kursdeltagerne. Tid og sted vil bli annonsert etter hvert.

Kurset koster kr 200,- for junior og kr 500 for senior. I kursåret får kursdeltagere melde seg inn i Austrått golfklubb som startmedlem. Pris for dette er kr 500 for junior og kr 1000 for senior. Medlemskapet innbefatter full medlemsstatus og fri greenfee inneværende år.

En del av kurset er teoridelen som nå ligger ute som e-læring. se lenke under

https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/veien-til-golf/