1. Flyttbar hindring, regel 24-1 og tillegg 1 del A:
  1. Løse stener i bunker og på spilleområdet.
  2. Merkestaker for hindere og grunn under reparasjon.
 2. Uflyttbar hindring, regel 24-2 og tillegg 1 del A:
  1. Alle 150 og 100 meters merkestaver.
  2. Informasjonsskilt på banen.
  3. Steiner på fairway.
  4. Veier og stier med kunstig belegg.
  5. Gjerde ved hull 8 og 9.
  6. Strømstolper og garasjer for klippere.
  7. Nett mellom hull 1 og driving range.
 3. Droppsone, regel 26 og tillegg 1 del A-8:
  1. Hull 8 – Hvis ballen befinner seg i vannet bak green – 8 meter til venstre for green (fra ytterkant av green).
  2. Hull 9 – Droppsone i forkant av vannet til venstre for grønt utslagsted.
 4. Out of Bounds:
  1. Grense langs venstre side av hull 1.
  2. Grense langs høyreside av hull 4.
  3. Veien langs høyre side av hull 5, og dennes forlengelse mot campingplassen.
 5. Plugget ball:
  1. Område for fritak for plugget ball etter regel 25-2 gjelder hele spilleområdet.
 6. Bruk av avstandsmåler:
  1. Bruk av utstyr som kun måler eller beregner avstand er tillatt brukt, anmerkning til regel 14-3 og Tillegg I, del B, punkt 9).