Invitasjon til Vårespretten 2017 (Texas Scramble)

Vi har gleden av å invitere til årets første turnering, Vårspretten. 

Vi spiller TEXAS SCRAMBLE over 18 hull. Vi spiller med inntil fire spillere pr lag.
Turneringen er åpen for medlemmer og gjester, også spillere med klubbhandicap.
Medlemmer med klubbhandicap ønskes spesielt velkommen, for dette er gøy.
Du trenger ikke ha et lag for å melde deg på, vi ordner med med det for de som ikke har medspillere.

Menn og damer spiller fra rød tee.

Start er klokken 11:00, søndag 21. mai 2017. Oppmøte er senest 30 minutter før start.
Deltakeravgiften er kr 300,- og betales med kort eller kontant ved oppmøte.
For gjestespillere tilkommer også kr 100,- i greenfee.

Det blir premiering av de tre beste lag og premiering for lengste drive på hull 8/17 og closest to pin på hull 9/18. Det blir enkel servering halvveis i turneringen.

Påmelding gjøres i golfbox eller direkte på hjemmesiden vår under Turneringer.
Det er også mulig å sende mail til post@austraattgolf.no.

Frist for påmelding Fredag 19.Mai. 17:00.

New Bitmap Image

1.3.16 Scramble
Hvert lag består av to eller flere spillere. Alle spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. En utjevnende faktor kan være at hver spiller skal ha to, tre
eller fire tellende utslag. Turneringen bør spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap.

Dugnadsarbeid fremover

Det ble lagt ned en kjempeinnsats under dagens dugnad.
14 sprekinger gikk løs på grøftingen og fikk avrettet godt og vel 300 meter på hull 2.

Det er fortsatt masse arbeid igjen, så dugnadsarbeidet vil fortsette hver dag fremover til alt er tatt. Vi starter på med friske krefter allerede i morgen kl 11:00. 

Oppstart dugnader fremover:
Søndag  30.04.2017 kl 11:00
Mandag 01.05.2017 kl 11:00
Tirsdag  02.05.2017 kl 17:00

Ta gjerne med jernrive og krafse den som har.

dugnad

2017-04-29 15.43.48

Det blir fint til slutt :)

 

Dugnad lørdag 29. april og 2. Mai 2017

Banen får hard medfart i forbindelse med forberedelsene til robotklipperene.
Vi har behov for mye dugnadsinnsats nå.

Lørdag 29. April kl 11:00
1. Jevne ut banen etter grøfting og gjøre klart til såing.
Ta gjerne med jernrive.
Gudmund er dirigent for dugnaden på lørdag.

Tirsdag 02. Mai kl 17:00
1. Utbedre hull 7 til robotklipperene kommer
– Fylle i hull med jord.
– Dekke til med jord og jevne ut berg på fairway, så i området.
  Det er jord i noen hauger nede ved hull 7.
  Disse ser ut som shingelhauger med er jordhauger.
2. Gjødsle greener
3. Hvis det er lagt igjen noe grøft så må disse jevnes ut og sås til.
4. Ta opp markerte store steiner, fylle i jord og så i.
5. Annet forefallende arbeid.
 
Still gjerne med eget redskap.
Fred stiller som dirigent og gravemaskinfører for fjerning av store steiner.
20160621_193017
Vel møtt,
Styret

Sommerens siste Nybegynnerkurs

Sommerens siste kurs går over følgende dager:

Søndag  25. juni 13.00 – 17.00                                                                   
Mandag 26. juni 17.00 – 21.00
Tirsdag 27. juni 17.00 – 21.00
Det kreves ingen forkunnskap for å ta kurset. Vi stiller med alt nødvendig utstyr. 
Kurskostnad er kr. 2.200 og gir også rett til gratis spill på banen til Austrått Golfklubb for sesongen 2017.

Ta kontakt på post@austraattgolf.no dersom du er interessert.
Frist for påmelding er 23.juni klokken 17:00

Les mer om våre kurs her

Coach

Banen er Åpen!

Da er ventetiden over :)

Etter en vellykket vårdugnad er Driving Range og bane nå åpnet.
Vi spiller med vintergreener og vinterregler inntil greenene er klare for spill.

Tusen takk til alle som bidro på årets første dugnad.

Vintergreener:12920487_988502517871171_780016435614501699_n
Det er satt ned pinner foran greenene. Er du innenfor en meter av disse så har du hullet ut. Det er ikke tillatt å spille på green, baller som lander der gir fridrop utenfor. Vi skal forsøke å få greenene så flotte som mulig til sesongen. Det er heller ikke tillatt å spille når det er frost i gresset. Ellers gjelder vanlige vinterregler. Kos dere med banen vår, ta vare på den og god fornøyelse.

Sakliste til Årsmøte 2017

Sakliste til Årsmøte finner du her:

Årsmøtedokumenter 2017

Det har i skrivende stund ikke lykkes valgkomitéen å finne villig kandidat til ny Styreleder.
Ett verv som styremedlem og flere komitéverv står også ubemannet.
Om Årsmøtet ikke blir enige om en ny Leder vil det bli kalt inn til ekstraordinært årsmøte 2 uker etter ordinært årsmøte. Klubben kan, som alle forstår, ikke drives videre uten Leder.

Er DU interessert, eller har tips om en egnet kandidat, ta kontakt med valgkomitéen.
Kontakt Vegar Sumstad på mobil 993 23 984

Innkalling til Årsmøte 2017

Til alle medlemmer.
I henhold til Lov for Austrått Golfklubb § 13 innkalles dere herved til årsmøte i Austrått Golfklubb. Møtet avholdes i klubbhuset på Austrått, søndag 19. mars. kl 1800. 
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. 
Saker skal sendes på e-post til post@austraattgolf.no 
Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig her på vår hjemmeside senest en uke før årsmøtet. 
Vi ser frem til å se så mange som mulig på årsmøtet.