NYHETER FRA STYRET

Årsmøte 2024

Medlemmer i Austrått Golfklubb inviteres til Årsmøte:

Tid: 14. februar kl 1800

Sted Ørland Sparebank

Årsmøtet blir gjennomført iht klubbens lov §§ 14,15,16 og 17. Årsmøtets saksdokumenter legges ut på hjemmeside 1 uke før møtet.

Eventuelle saker som fremmes for behandling må være styret ihende senest innen 6. februar då.

STATUS FOR AUSTRÅTT GOLFBANE PR 7. OKTOBER 2023

Etter en bløt høst går det nå mot avslutning på banen. Pga forholdene er all klipping av gress avsluttet for sesongen og Driving Range er også stengt. Alle spillere takkes for bruk av banen i år og ønskes velkommen tilbake i 2024.

Spill på banen i vinter vil være mulig etter reglene for vintergolf.

Simulator i Ørland Arena vil være tilgjengelig også i år .

6. SEPTEMBER 2023

PRØVEPROSJEKT MED NORGES-CUP I GOLFDISK DEN 23.-24. SEPTEMBER PÅ AUSTRÅTT GOLFBANE

Når golfsesongen er på hell blir det arrangert en golfdisk-turnering på Austrått Golfbane over to dager. Arrangementet er et prøveprosjekt hvor Ørland Frisbee-klubb er teknisk arrangør. Turneringen er åpen for alle og ved påmeldingsfristens utløp var det 150 påmeldte deltagere. Det vil bli aktivitet på banen med rigging og testing i uke 38. Foreløpig plan for aktivitet er følgende (planen blir oppdatert fortløpende)

Søndag 17.9 (etter golfturnering)Rigging for diskgolf
Mandag 18.9 Normal tilgang for golf
Tirsdag 19. 9 Normal tilgang for golf
Onsdag 20.9Sambruk golf/disk
Torsdag 21.9 Sambruk golf/disk
Fredag 22.9 Kun disk
Lørdag 23.9Kun disk
Søndag 24.9Kun disk
Nedrigging av golfdisk

DrivingRange blir forsøkt holdt åpen fram tom 21.9 men kan bli stengt i korte perioder. Den blir stengt for golf i tidsrommet 22.9-24.9 Tilgjengelighet på banen er regulert i Golfbox hvor evnt blokkeringer ligger inne.

Les om arrangementet her: www.orlandfrisbee.no

21. juni 2023

Styret hadde den 21. juni oppe til behandling noen saker som har særlig interesse for medlemmer og spillere på Austrått Golfbane;

Start-tidsbestilling: Bruk av banen til turneringer, besøk av gjestespillere og behov for bedre oversikt generelt gjør at det med virkning fra dd innføres start-tidsbestilling i Golfbox. Det kan bestilles tid ved oppmøte når det er ledig spilletid men det er obligatorisk for alle spillere å bestille/registrere bruk av banen.

Forbedringer av banen: Mulige endringer av banen har blitt tatt opp både ved siste sloping og nå sist med Anleggskonsulenten i NGF. Sammen har vi blitt enige om at for bane 8 kan gult utslag flyttes fremover for å bedre siktforholdene fremover på banen. Noen av bunkere ved green på 8 kan legges igjen/erstattes av «gressbunkere». Utslag på bane 5 og 6 kan endres for å unngå / redusere muligheten for feilslag i retning campingplassen. Endelige løsninger er ikke fastlagt.

Prøveprosjekt for klipperoboter: Det pågår ft utprøving av GPS styrt robot i området ved bane 2 og 8. Behovet for å tilbakestille banene etter grøftearbeidene mtp drift av roboter, har gjort det aktuelt å se på løsning ved bruk av roboter som ikke har behov for områdetråd mv og som har en bedre fleksibel løsning enn dagens roboter. Det kan bli aktuelt å iverksette en gradvis overgang til GPS roboter.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *