Gjelder fra 1.april til 1.oktober.

Kr 150,- pr. time. Uavhengig av antall spillere (1-4).

Booking via Golfbox.

Betaling: Vipps til 515816. Merk: «Golfsimulator-navn-dato».