Av smittevernhensyn vil årsmøte denne gang avholdes som nettmøte (Microsoft Teams). Alle klubbens medlemmer skal ha mottatt link til møtet pr E-post.

Sakliste og vedlegg kan leses og lastes ned her