Det er enda mars måned og vinteren har taket på golfbanen. Dette snur imidlertid snart og vi er igang med forberedelsene til oppstart. 2020 ble noe spesiell for alle men 2021 blir forhåpentligvis en normal sesong.

Styret er igang med sitt arbeid og i år sitter disse i styret:

Johan Uthus, Joachim Hestnes, Arnold Kristensen, Anette Koteng, Nancy Christensen Ervik, Sonja Hemminby, Jan Fredrik Vik og Aia Hovde.

En stor takk til Øyvind Lyngen, Øyvind Wiklem og Karen Svenning Beaulieu som valgte å trekke seg etter flere sesonger i styret.

Her vil du etter hvert finne informasjon om åpning av banen. Inntil videre kan du se på oppdaterte lokale regler og ny slope-tabell. Denne fremkom forøvrig etter sloping av banen i 2020.